28.03.2017

Finpro’s and Tekes’s good work continues in the new Business Finland

Saat uutisen suomeksi skrollaamalla alas.

 

Tekes, the Finnish Funding Agency for Innovation and Finpro, the Finnish trade promotion organization, will be merged into a new organization with the working title Business Finland. Business Finland will gather all services related to the promotion of innovation funding, exports, investments and travel under one roof. About 600 experts will be transferred to the new organization.

 

Abroad, cooperation with the Ministry for Foreign Affairs will be intensified. Together with the diplomatic missions, Business Finland will form a stronger Team Finland network globally.

 

Finpro’s and Tekes’s tasks will not change in the restructuring, but the way of organizing and producing services will become more streamlined.

 

“Regardless of the organizational structure, the need for the important work that Tekes and Finpro do hasn’t disappeared anywhere. Companies need innovation funding and services related to the promotion of exports, investments and travel in the future as well, and this is the work we will continue to do in the new Business Finland,” says Tekes Director General Pekka Soini.

 

“The goal of the restructuring is to offer better service to our customers. The work on the details is only now starting. During the change process it is important to ensure, that focus remains on serving our customers,” explains Finpro CEO Markus Suomi.

 

The Ministry for Economic Affairs and Employment will begin work immediately to form the new organization. The goal is for Business Finland to be up and running on 1 January 2018.

 

 

Finpron ja Tekesin tekemä hyvä työ jatkuu Business Finlandissa

 

Hallitus linjasi maanantaina strategiaistunnossaan, että Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja kansainvälistymispalveluja tarjoava Finpro yhdistetään työnimellä Business Finland kulkevaksi uudeksi toimijaksi. Business Finland kokoaa saman katon alle kaikki innovaatiorahoitukseen, viennin ja investointien sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut. Uuteen organisaatioon siirtyy noin 600 asiantuntijaa.


Ulkomailla yhteistyötä ulkoministeriön kanssa tiivistetään. Yhdessä edustustojen kanssa Business Finland muodostaa aiempaa vahvemman Team Finland -verkoston maailmalla.

 

Tekesin ja Finpron tehtävät eivät uudistuksessa muutu, mutta tapa organisoida ja tuottaa palvelut yhtenäistyy.

 

-    Oli organisaatiomalli mikä tahansa, tarve Tekesin ja Finpron tekemälle tärkeälle työlle ei ole hävinnyt minnekään. Yritykset tarvitsevat innovaatiorahoitukseen, vientiin, investointeihin ja matkailun edistämiseen liittyviä palveluita jatkossakin, ja tätä työtä me tulemme tekemään uudessa Business Finlandissa, toteaa Tekesin pääjohtaja Pekka Soini.

 

-    Uudistuksen tavoitteena on tarjota parempaa palvelua asiakkaille. Nyt yksityiskohtainen työ vasta alkaa. Muutosprosessin aikana on erityisen tärkeää varmistaa, että huomio pysyy asiakkaiden palvelemisessa, kertoo Finpron toimitusjohtaja Markus Suomi.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää välittömästi valmistelut uuden toimijan muodostamiseksi. Tavoitteena on, että Business Finland aloittaa vuoden 2018 alussa.