Business opportunities and advising services for international companies

Home / Svenska

Invest in Finland till er tjänst

Invest in Finland är en serviceorganisation som är expert på att öka utländska direktinvesteringar i Finland. Det innebär att vi hjälper företag att placera sin verksamhet i Finland samt betjänar företag som redan har etablerat sig här. Vi fungerar som en effektiv länk mellan ert företag och finska verksamhetssektorer.

Med vår hjälp kommer en etablering i Finland att bli ytterst smidig – vi erbjuder handledning och all information som krävs för att etablera en verksamhet här. Förutom att erbjuda praktisk assistans i att hitta rätt plats att verka ifrån och bästa partners, erbjuder Invest in Finland professionell rådgivning och kontinuerligt stöd i verksamheten.

Vi har ett omfattande nätverk av kontakter och unik djupgående kunskap i lokala verksamhetssektorer. Naturligtvis är våra tjänster gratis och alltid skräddarsydda för att möta era specifika behov.

Invest in Finland ingår i Finpro, som är en expertorganisation som främjar internationell tillväxt framgång för finländska företag. Finpros globala nätverk är en relevant del av Invest in Finlands arbete utomlands. Invest in Finland grundades av Arbets- och Näringsministeriet och vi har femton års erfarenhet av att erbjuda investeringstjänster

Erfarenhet av nyckelsektorer

Ni kommer alltid att vara assisterade av ett team av experter inom ert specifika verksamhetsområde. Förutom assistans erbjuder dessa team omfattande information avseende ert verksamhetsområde. För närvarande är aktiviteten i Invest in Finland fokuserad på fem högt lovande verksamhetsområden:

  • Informations- och kommunikationsteknik 
  • Miljöteknik och -tjänster
  • Hälsa och välbefinnande
  • Gruvdrift
  • Handel och tjänster

I alla de här verksamhetsområdena erbjuder Finland utländska investerare utmärkta möjligheter till framgång på de expanderande marknaderna i norra Europa.

Kontaktperson i Sverige

Raine Vasanoja
Direktör

Mob: +46 76 836 46 76
Tel:  358 204 695 278
raine.vasanoja[at]investinfinland.fi

Gärdesgatan 9-11
115 27 Stockholm

Invest in Finland

Invest in Finland, Finpro Oy
Porkkalankatu 1
FI-00180 Helsinki, Finland
Telephone +358 294 695 555
Fax +358 294 695 201

Contact us

Follow us:

Twitter LinkedInYoutube

© Invest in FinlandTerms of use

Powered by TremediaCMS